ارتباط با ما

برای مشاوره می توانید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید.

       تلفن: ۰۹۱۲۳۳۳۳۴۷۹

       ایمیل: banoomasoudflp@yahoo.com

       کانال تلگرامی : lifeava@

گروه تلگرامی راهی به سوی زندگی جاودانه

شماره تلفن نمایندگان

نماینده اصفهان: خانم بیات ۰۹۳۵۴۸۸۲۷۱۷

نماینده تبریز : خانم بدری ۰۹۱۴۹۰۰۱۵۰۷

نماینده زاهدان: خانم یوسفی ۰۹۱۵۱۶۴۵۶۶۴

نماینده تهران : خانم مسعود ۰۹۱۲۸۱۰۶۵۴۷